top of page

האותיות הקטנות

מעצבן, אבל חשוב.

לכן התאמצתי לצמצם את הדברים כדי שיהיו ברורים וקצרים.

ווטסאפ 2.png

1. הרחפן הינו כלי טייס עפ"י חוק והטסתו כפופה לחוק. מרקן – שירות אישי מחזיקה ברישיון טייס ורישיון מפעיל אווירי כחוק מטעם רשות התעופה האזרחית (רת"א), כולל ביטוח כנדרש ופועלת על פי כל הנחיות רת"א והחוק בנושא הטסת רחפנים.

2. הזמנת עבודה מהווה התחייבות לתשלום עבור העבודה. תוצרי vעבודה הינם בבעלות מרקן – שירות אישי עד לקבלת תשלום מלא עבור העבודה, וימסרו ללקוח רק לאחר פריעת מלא התשלום עבור העבודה.

3. הטסת רחפן תיעשה אך ורק במסגרת החוק ובמסגרת הבטיחות. הובהר לקוח כי בין הגורמים אשר עלולים למנוע הטסת רחפן יש את הסיבות הבאות:

 

נתוני טבע:

- עננות מתחת לגובה של 2500 רגל (כ 830 מטר).

- הגבלת ראות (מתחת ל 3 ק"מ)

- גשם (בכל עוצמה שהיא).

- רוחות מעל 30 קמ"ש.

- טמפרטורה בצל של מעל 38 מעלות.

- קליטת לוויינים (מינימום 9 לוויינים)

(ניתן לבדוק את נתוני מזג האוויר הצפוי וכשירות לטיסה לשבוע קדימה באפליקציה בשם AUV forecast (חינמית)).

 

הגבלות הרגולטור (הממשלה):

- קרבה לגבול.

- קרבה לבסיסי צבא.

- אזור אסור לטיסה עפ"י מפות פמ"ת (פרסום מידע תעופתי) מטעם רת"א.

- קירבה למנחת או שדה תעופה (יש לשמור ממרחק של לפחות 2 ק"מ מכל נקודה מהמסלול).

- ירושלים וכל האזור מעבר לקו הירוק.

- שמורות טבע ואתרים ארכיאולוגים.

(במקומות האסורים לטיסה, ישנה אפשרות לבקש מהגורם המתאים אישור חריג להטסה. הבקשה מוגשת ע"י מרקן)

 

4. מרקן – שירות אישי יבדוק כמיטב יכולתו על מגבלות אשר ניתן לדעת לפני יום ההטסה.

5. אם הזמנת העבודה בוטלה בפחות מ 24 שעות מתחילת העבודה המתוכננת, מזמין העבודה ישלם ל מרקן – שירות אישי סכום עבור שעת עבודה ראשונה לפי מחירון מרקן – שירות אישי או 50% מהסכום של העבודה המוזמנת, הגבוה מבניהם.

6. קבלת חומרי הגלם

- קבלת חומרי הגלם ו/או תוצרי העריכה תהיה רק לאחר גמר חשבון.

- חומרי הגלם ימסרו ללקוח באמצעות כרטיס הבזק (DOK), דיסק חיצוני או העברה ישירה למחשב של הלקוח

- מדובר בסרטים באיכות K4 עם אפשרות להילוך איטי, אי לכך הקבצים גדולים מאוד. יש להכין שטח אחסון של 128 ג'יגה לפחות.

- באחריות הלקוח להביא את האמצעי שלו לקבלת חומרי הגלם ליום ההטסה.

- ניתן לקבל את חומר הגלם על גבי כרטיס הבזק (DOK) של מרקן – שירות אישי בתוספת תשלום לפי מחירון מרקן – שירות אישי.

- במקרה שחומרי הגלם לא ימסרו ביום הצילום, ובמקרה שמרקן – שירות אישי התבקש לבצע עריכה, החומר ישלח ללקוח באמצעות שליח על חשבון הלקוח, או שיימסר ללקוח בכרמיאל.

 

7. תשלום לאמ"י עבור מוסיקה שתצורף לסרט ערוך, אינה כלולה במחירון ותהיה על חשבון מזמין העבודה. הוספת מוסיקה המחייבת תשלום לאמ"י תיעשה לאחר אישור הלקוח בלבד.

ווטסאפ 2.png
bottom of page