top of page

צילום הגג בבטחה

ללא טיפוס על הגג
וללא דריכה עליו

גורם נפוץ מאוד לנזילות הם רעפים שבורים או שזזו ממקומם בחורף. 

צילום הגג באיכות גבוהה מאפשר לבדוק את תקינות הרעפים וקולטי השמש מבלי לדרוך, פעולה אשר לכשעצמה גורמת פעמים רבות לנזק לרעפים.

בעלות נמוכה (250 ש"ח בלבד) ניתן לבצע בדיקה ויזואלית לכלל הגג.

דוגמאות לבעיות נפוצות:

•רעפים שבורים

•תזוזת רעפים (לרוב מרוחות בחורף)

•סתימות בתעלות ניקוז

נזקים לקולטי שמש (מברד לדוגמא)

רעף שבור ותומך שבור.png
רעף שבור
וקורת תמיכה שבורה
תזוזת רעפים.png
תזוזת רעפים
בדיקת מרזבים.png
בדיקת מרזבים
ותעלות ניקוז
DJI_0010.png
תזוזת רעפים
ווטסאפ 2.png
bottom of page