Search

מה כדאי לקנות?

השוק מלא ברחפנים שונים מאוד ביכולתם ובמחירם. התשובה איזה כדאי לקנות מתחילה בשאלה- מה הצרכים של הקונה?

משול הדבר לקניית רכב, אין רכב אחד שיתאים לכולם (לצערם הרב של יצרני הרכב), וכדי לדעת מה מתאים, צריך קודם לדעת מה הצרכים.

קבוצות באינטרנט מוצפות באנשים שמוכרים את הרחפן שקנו זה עכשיו. ברור שפעולה כזו כרוכה בהפסד ניכר.

ניתן למנוע זאת אם מתייעצים מראש וקונים את הרחפן המתאים לך.

לצערי רוב השואלים מקבלים פשוט שם דגם, וזה כמו לשאול איזה מחשב לקנות ולקבל תשובה, אך אין זה המצב.

אני מייעץ רבות בנושא זה, ותמיד מתחיל בתשאול לגבי הצרכים והיכולות

הצרכים כוללים את השאלות הבאות:

- גיל המטיס

- כמה זמן ירצה להשקיע בהטסה.

- יכולת כלכלית (רחפנים מתחילים ממאות שקלים ומגיעים לעשרות אלפי שקלים)

- מוכנות להשקיע זמן בלימוד (רחפנים מעל משקל מסויים דורשים רישיון)

- האם מיועד להטסה גם בחו"ל

וכו'.

לאחר שיש את התשובות לשאלות הללו, ניתן להתאים לרוכש את הרחפן שמתאים לו.


2 views0 comments

Recent Posts

See All

שוק הרחפנים היום מוצף בהמון דגמים, אשר מחירם נע בין מאות בודדות לאלפי ועשרות אלפי שקלים, פערים עצומים במחיר אשר ממש לא בהכרח משקפים את ההבדל באיכות. ניתן להשוות את זה לקניית רכב: רכב ספורט אמנם יהיה י

צילום באמצעות רחפן נותן לתמונה זווית חדשה ומרתקת שאינה נמצאת באופן רגיל. במצלמה אנו רואים את מה שאנו רגילים לראות, והרי המצלמה נמצאת היכן שאנו נמצאים. הרחפן נמצא במקום אליו איננו יכולים להגיע, ובעל יכ

לכאורה מה אכפת לי אם למי שהזמנתי יש רישיון להטסת רחפן או לא? התשובה מאוד פשוטה: החוק מתייחס למזמין העבודה כגורם אחראי ובמקרה של עבירה - שותף לעבירה (מזמין עבירה הוא שותף לעבירה) כלומר, אם הזמנתי מטיס

ווטסאפ 2.png