top of page

צילום הגג למניעת רטיבות

אם יש לכם גג רעפים, רצוי וחשוב לבדוק אותו פעם בשנה (רצוי לפני החורף), כדי לוודא שאין שברים או תזוזה של רעפים - ולמים אין מסלול כניסה לבית.

ניתן להזמין מישהו שיעלה לבדוק את הגג, אך בכך להסתכן שמעצם הדריכה על הרעפים יגרם נזק.

צילום באמצעות רחפן, באיכות של 4K מאפשרת לראות היטב את הרעפים מבלי לסכן את הרעפים.

ווטסאפ 2.png
bottom of page