top of page

מחירון

 

 

שעת עבודה 1]..................................... 200 ₪

עלות תוספת מרחק:

חיפה עד חדרה................................... 150 ₪

חדרה עד ראשון לציון........................ 300 ₪

דרומית לראשון לציון עד אשדוד....... 450 ₪

דרומית לאשדוד עד באר שבע.......... 600 ₪

דרומית לבאר שבע עד אילת ............ 750 ₪

עריכת סרט (מחיר לדקת סרט)................... 100 ₪

תוספת לשעה לרכב צמוד [2]........................ 70 ₪

עלות דיסק או קי דור 3 64 ג'גה[3]................ 60 ש"ח

קורס 44 שעות לחניך בקבוצה (לפחות 4)...2500 ש"ח

קורס 44 שעות פרטני ...................................4000 ש"ח

צילום גג (מגוש דן וצפונה).............................200 ש"ח

הדרכת תפעול רחפן עד 20 שעות:

לפי מחירון הטסת רחפן לצרכי צילום.

 

 

  • המחירים אינם כוללים מע"מ. (אין חיוב מע"מ[4] )

  • ניתן לקבל טבלת אקסל לחישוב עלות העבודה המוערכת. החישוב בסוף יעשה לפי העבודה בפועל.

  • לא ניתן לפצל את העבודה באותו היום, הזמן מחושב ברצף מהגעה ועד סיום.

 

[1] המינימום לחיוב הוא עלות שעת עבודה אחת.

[2] באירוע בו לצורך הצילום יש לנוע עם רכב, החיוב לשעת רכב יבוצע עבור מספר השעות בהן הייתה תנועה בלבד.

[3] ישולם במקרה בו הלקוח יבקש לקבל את המדיה ללא אספקה של אמצעי מדיה ע"י הלקוח.

[4] עוסק זעיר - אין חיוב עבור מע"מ, יש קבלה ואין חשבונית עפ"י חוק.

האני מאמין שלי הוא במחיר קבוע וידוע מראש. 

אני נתקל רבות במחירים לפי הערכת יכולת של הפונה, ואיני אוהב זאת!

אצלי ניתן לדעת מראש את העלות, בלי הפתעות, בלי משחקים ובלי קשר למי השואל.

ווטסאפ 2.png
bottom of page